PROWADZONE WYKŁADY

2018

 • „Artroskopia stawu kolanowego” – kurs podstawowy – Bielsko-Biała

 • prezentacja ustna XVIII Kongres ESSKA (Europejskie Towarzystwo Artroskopii Kolana i Urazów Sportowych) - Glasgow – „Surgical Repair of Osteochondral Lesions of the Talus Using Biologic Inlay Osteochondral Reconstruction: Clinical Outcomes: After Treatment Using a Medial Malleolar Osteotomy Approach Compared to an Arthroscopically-Assisted Approach” – Puszkarz M, Laprus H, Whyte G, Klon W, Sadlik B

2017​​

 • „Urazy barku w sporcie” – Spotkanie w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej

 • Prowadzący Sesję Niestabilności Stawu Skokowego podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego - Łódź

 • „ATFL and CFL lesions treatment with open mini-invasive techniques – repair and reconstruction” – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego - Łódź

 • „Ocena wyników rekonstrukcji uszkodzeń bloczka kości skokowej metodą plomby biologicznej z osteotomią kostki przyśrodkowej do miniinwazyjnego dojścia przednio-przyśrodkowego z asystą artroskopu” – VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy - Jastarnia

 • „Artroskopia stawu kolanowego” – kurs podstawowy – Bielsko-Biała

 • „Wybór przeszczepu, a dyscyplina sportu” – 5th Great Expectations – Stryker - Jachranka

 • "Artroskopia stawu kolanowego – kurs dla zaawansowanych. Rekonstrukcja ACL" – Bielsko-Biała

 • "Ostra niestabilność przednia - Augmentacja czy Internal Bracing" - Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz - Nierekonstrukcyjne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł kolana - Warszawa

 • "Rekonstrukcja ACL z Internal Bracing w obserwacji dwuletniej " - Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik - Nierekonstrukcyjne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł kolana - Warszawa

2016

 • „Hyaluronic acid-based scaffold versus bilayer collagen scaffold in patellofemoral chondral defect repair using dry arthroscopy” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik, Alberto Gobbi, Martin Wiewiórski, Bartosz Gaj, Wojciech Klon, Graeme Whyte – 13th ICRS World Congress – Sorrento

 • „All arthroscopic AMIC-aided repair of patellar cartilage defect using dry arthroscopy and a retraction system” – Bogusław Sadlik, Martin Wiewiórski, Mariusz Puszkarz, Alberto Gobbi – 13th ICRS World Congress – Sorrento

 • „Arthroscopic cartilage defect preparation: Histologic analysis demonstrates clinically relevantand technique-dependent differences” – Bogusław Sadlik, Adrian Matlak, Mariusz Puszkarz, Wojciech Klon, Martin Wiewiórski, Greame Whyte, Alberto Gobbi – 13th ICRS World Congress – Sorrento

 • „Naprawa ACL lub PCL z systemem internal bracing” – „Knee&Ankle Current Concept – Kraków

 • „Ocena dojrzałości regeneratu chrzęstnego w badaniu MR po operacjach rekonstrukcyjnych chrząstki z uwzględnieniem pacjentów uprawiających sporty amatorskie” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin

 • „Leczenie początkowych zwyrodnieniowych z użyciem implantów biologicznych” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin

 • „Rekonstrukcja ACL ze użyciem taśmy o zwiększonej wytrzymałości „internal bracing” z ujęciem sportów amatorskich” Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin

 • „Powrót do sportu amatorskiego po rekonstrukcji ACL z użyciem metody „internal bracing” i bez” Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin

 • na podstawie badania monitorującego MR 3,0T

 • „Artroskopia kolana dla początkujących” – Bielsko-Biała

 • „All-arthroscopic AMIC-aided Repair of a Patellar Cartilage Defect using Dry Arthroscopy and a Retraction System” – Sadlik Bogusław, Mariusz Puszkarz, Wiewiórski Martin – 17th ESSKA Congress – Barcelona

 • „Małoinwazyjne dojście tylno-boczne do stawu skokowo-goleniowego w naprawach ubytków chrzęstno-kostnych” - Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, Łukasz Kołodziej – VII Kongress PFAS – Jastarnia

 • „Artroskopowa mobilizacja stawu podskokowego w pourazowej fibroartrozie i koalicji włóknistej” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, Wojciech Klon – VII Kongress PFAS – Jastarnia

2015

 • Artroskopia kolana dla początkujących – Bielsko-Biała

 • Artroskopia kolana dla zaawansowanych – Bielsko-Biała

 • I Zjazd Towarzystwa Artroskopowego w Ożarowie – „Więzadło krzyżowe przednie – ścięgna zginaczy” Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, „Uszkodzenia chrząstki stawu skokowo-goleniowego-algorytm postępowania” Bogusław Sadlik, Bartłomiej Warchał, Mariusz Puszkarz

 • Chirurgiczne leczenie uszkodzeń chrzęstnych stawu kolanowego i skokowego – Warszawa

2014

 • Postępowanie rehabilitacyjne po leczeniu chirurgicznym uszkodzeń stawu skokowo-goleniowego i tyłostopia – Bielsko-Biała

 • Artroskopia kolana dla początkujących – Bielsko-Biała

 • Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego - kurs dla zaawansowanych – Bielsko-Biała

 • „Badanie monitorujące po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem wysokopolowego rezonansu magnetycznego” Bogusław Sadlik, Anna Korzonkiewicz, Katarzyna Kapuścińska, Adrian Błasiak, Mariusz Puszkarz – Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Poznań

 

Formularz subskrypcji

570 777 903

 • Google Places
 • Facebook

©2020 by ortopeda Mariusz Puszkarz