Szukaj
  • Mariusz Puszkarz

Osocze bogatopłytkowe - PRPOsocze bogatopłytkowe PRP jest to odwirowany koncentrat płytek zawierających duże ilości czynników wzrostu. Podane do tkanek lub do stawu płytki rozpadają się uwalniając czynniki wzrostu, które stymulują regenerację tkanek.

PRP ma zastosowanie w leczeniu zmian przeciążeniowych mięśni, ścięgien i więzadeł; tendinopatii (zwyrodnień w obrębie ścięgien) oraz wspomaganiu leczenia świeżych uszkodzeń w obrębie narządu ruchu.


#PRP #osoczebogatoplytkowe #tendinopatia

0 wyświetlenia

570 777 903

©2020 by ortopeda Mariusz Puszkarz